KONTRAKTOWANIE NA 2015 r – harmonogram spotkań w rodzaju Leczenie Szpitalne i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna dla świadczeniodawców posiadających umowy w SZP i SOK

Wiadomość na stronie głównej NFZ Kraków – pobrana 27-11-2014 17:00

„Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przekazuje do wiadomości Świadczeniodawców harmonogram spotkań zaplanowanych w celu przedstawienia propozycji i uzgodnienia warunków rzeczowo-finansowych aneksów do umów na rok 2015 w rodzajach: leczenie szpitalne (SZP 01/04) i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS). Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na 2014 rok i lata następne

Komunikat z ISI dla świadczeniodawców POZ 

„Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na 2014 rok i lata następne

Komunikat w sprawie zawierania umów oraz aneksowania umów niewygasających z końcem okresu rozliczeniowego w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA na rok 2014.

Czytaj dalej

Harmonogram spotkań z NFZ – Aneksy umów 2014

Komunikat ze strony NFZ Kraków:
Aneksowanie umów na 2014 rok (AOS, STM, PRO, POZ – nocna i świąteczna opieka zdrowotna) – Harmonogram spotkań

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przekazuje do wiadomości Świadczeniodawców harmonogram spotkań zaplanowanych w dniach 4.11 – 7.11.2013 r. w celu przedstawienia propozycji i uzgodnienia warunków rzeczowo-finansowych aneksów do umów na rok 2014 – w niżej wymienionych rodzajach świadczeń:
– ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS)
– leczenie stomatologiczne (STM)
– profilaktyczne programy zdrowotne (PRO)
– podstawowa opieka zdrowotna – nocna i świąteczna opieka zdrowotna (POZ) Czytaj dalej

Deklaracje POZ – ile płaci NFZ ?

Deklaracje POZ rozliczane są w sposób ryczałtowy. Oznacza to że NFZ płaci nie od ilości porad udzielonych pacjentom a od ilości osób zapisanych do danej przychodni. Od tej reguły są jednak wyjątki.

Koszt jednej deklaracji zależy od wieku osoby zadeklarowanej i od ewentualnych schorzeń które zostały wykazane podczas leczenia.

Czytaj dalej

Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych – Rehabilitacja

Na tej stronie znajdziecie Państwo aktualny (na dzień dzisiejszy) wykaz zabiegów fizjoterapeutycznych razem z wartościami punktowymi poszczególnych zabiegów.

Katalog jest załącznikiem nr 2 do do zarządzenia nr 17/2009/DSOZ Prezesa NFZ.

Proszę pamiętać, że zawsze warto sprawdzić czy nie pojawiło się nowe zarządzenie modyfikujące podane tutaj dane.

Czytaj dalej