Aneksowanie umów na rok 2014

LECZENIE STOMATOLOGICZNE – aneksowanie umów na I półrocze 2014

Aneksowanie przedłuża okres obowiązywania umów i ustala warunki rzeczowo-finansowe w rodzaju STM na okres 1 półrocza 2014 r (01.01.2014-30.06.2014 r.)

Ceny jednostkowe świadczeń – na poziomie roku 2013

Liczba świadczeń – w oparciu o plan oraz wykonanie w roku 2013 – plan połowy roku oraz wykonanie według stanu sprawozdawczości za 6 miesięcy (styczeń – czerwiec) roku 2013 – dane z modułu of_um na dzień 23.07.2013 r. W przypadku umów zawartych w trakcie roku liczba punktów została odpowiednio przesymulowana na pełne 6 miesięcy; w przypadku umów z cesją wartość umowy na 2014 r. wynika z łącznej sumy umów przed- i pocesyjnej.

Dla obliczenia kwot w poszczególnych zakresach przyjęte zostały następujące zasady:

A. w zakresie:

  • świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin)

liczba jednostek rozliczeniowych odpowiada liczbie ryczałtów do sfinansowania w 1 półroczu roku 2014, wynikających z kalendarza

 

B. w zakresach:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż.
  • świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż.

w przypadku realizacji na poziomie:

- poniżej 95% wykonania planu – liczba punktów na poziomie 105% wykonania 2013 r. (dodane 5% marginesu dla potencjalnego wzrostu realizacji)

- 95%-100% – liczba punktów analogiczna jak w roku 2013;

- powyżej 100% - liczba punktów jak w roku 2013 powiększona o 10 % nadwykonań

 

C. w zakresach:

  • świadczenia protetyki stomatologicznej
  • świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym

w przypadku realizacji na poziomie:

- poniżej 95% planu – liczba punktów na poziomie liczba punktów na poziomie 105% wykonania 2013 r. (dodane 5% marginesu dla potencjalnego wzrostu realizacji)

- 95% i powyżej - liczba punktów analogiczna, jak w roku 2013;

D. w zakresach:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne
  • świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii

w przypadku realizacji na poziomie

- poniżej 99% planu – liczba punktów na poziomie wykonania

- 99% i powyżej - liczba punktów jak w roku 2013

E. w zakresach:

  • świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka

chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS

  • program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki
  • świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym

leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki

w przypadku realizacji na poziomie

- poniżej 100 % planu - liczba punktów jak w roku 2013 (utrzymany plan)

- 100% i powyżej – liczba punktów na poziomie 100% symulowanego wykonania

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.