PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – POChP) – etap podstawowy.

ADRESACIOsoby powyżej 18 roku życia, palące papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP – w szczególności kobiety i mężczyźni pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, POChP lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc.

WYKONUJĄCY – lekarz POZ, z możliwością udziału pielęgniarki. Czytaj dalej

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

ADRESACI – zadeklarowane do położnej POZ, kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które w ostatnich 36 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie, albo w przypadku kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne tj. hamujące lub zapobiegające aktywności układu odpornościowego, zakażone HPV-typem wysokiego ryzyka), które w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie. Czytaj dalej

PROFILAKTYKA GRUŹLICY

ADRESACI – Osoby dorosłe, zadeklarowane do pielęgniarki POZ, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym, w szczególności:

  • osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę

  • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, uzależniony od substancji psychoaktywnych.

Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia. Czytaj dalej

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

ADRESACI – Osoby zadeklarowane do lekarza POZ, w wieku 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, w szczególności obciążone czynnikami ryzyka, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały z tych świadczeń.

Kody NFZ:
zakres 01.0010.107.11
produkt jednostkowy 5.01.00.0000048

Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia. Czytaj dalej

KONTRAKTOWANIE NA 2015 r – harmonogram spotkań w rodzaju Leczenie Szpitalne i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna dla świadczeniodawców posiadających umowy w SZP i SOK

Wiadomość na stronie głównej NFZ Kraków – pobrana 27-11-2014 17:00

„Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przekazuje do wiadomości Świadczeniodawców harmonogram spotkań zaplanowanych w celu przedstawienia propozycji i uzgodnienia warunków rzeczowo-finansowych aneksów do umów na rok 2015 w rodzajach: leczenie szpitalne (SZP 01/04) i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS). Czytaj dalej