Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych – Rehabilitacja

Na tej stronie znajdziecie Państwo aktualny (na dzień dzisiejszy) wykaz zabiegów fizjoterapeutycznych razem z wartościami punktowymi poszczególnych zabiegów.

Katalog jest załącznikiem nr 2 do do zarządzenia nr 17/2009/DSOZ Prezesa NFZ.

Proszę pamiętać, że zawsze warto sprawdzić czy nie pojawiło się nowe zarządzenie modyfikujące podane tutaj dane.

 

Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych
kod świadczenia:
w warunkach ambulatoryjnych,
w warunkach domowych
rodzaj zabiegu wartość punktowa
w warunkach ambulatoryjnych
wartość punktowa
w warunkach domowych
1 2 3 4
Kinezyterapia
5.11.01.0000073,
5.11.04.0000073
Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne,mobilizacje i manipulacje)- nie mniej niż 30 min.** 25 50
5.11.01.0000075,
5.11.04.0000075
Ćwiczenia wspomagane* 8 16
5.11.01.0000067,
5.11.04.0000067
Pionizacja 8 16
5.11.01.0000068,
5.11.04.0000068
Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem* 6 12
5.11.01.0000069,
5.11.04.0000069
Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem* 6 12
5.11.01.0000070,
5.11.04.0000070
Ćwiczenia izometryczne* 6 12
5.11.01.0000013,
5.11.04.0000013
Nauka czynności lokomocji* 8 16
5.11.01.0000015,
5.11.04.0000015
Wyciągi 7 14
5.11.01.0000016,
5.11.04.0000016
Inne formy usprawniania (kinezyterapia)* 5 10
5.11.01.0000072 ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające( nie więcej niż 10 pacjentów na 1 terapeutę) 1
Masaż
5.11.01.0000019,
5.11.04.0000019
Masaż suchy – częściowy – minumum 20 minut na jednego pacjenta w tym min. 15 minut czynnego masażu 10 20
5.11.01.0000065,
5.11.04.0000065
Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy 12 24
5.11.01.0000066,
5.11.04.0000066
Masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy 6 12
5.11.01.0000021 Masaż podwodny – hydropowietrzny 10 -
5.11.01.0000022 Masaż podwodny miejscowy 10 -
5.11.01.0000023 Masaż podwodny całkowity 15 -
5.11.01.0000052 Masaż mechaniczny 4 -
Elektrolecznictwo
5.11.01.0000024,
5.11.04.0000024
Galwanizacja 4 8
5.11.01.0000025,
5.11.04.0000025
Jonoforeza 5 10
5.11.01.0000026 Kąpiel czterokomorowa 10
5.11.01.0000027 Kąpiel elektryczna – wodna całkowita 14
5.11.01.0000028,
5.11.04.0000028
Elektrostymulacja 7 14
5.11.01.0000029,
5.11.04.0000029
Tonoliza 6 12
5.11.01.0000030,
5.11.04.0000030
Prądy diadynamiczne 4 8
5.11.01.0000031,
5.11.04.0000031
Prądy interferencyjne 4 8
5.11.01.0000032,
5.11.04.0000032
Prądy TENS 4 8
5.11.01.0000033,
5.11.04.0000033
Prądy TREBERTA 4 8
5.11.01.0000034,
5.11.04.0000034
Prądy KOTZA 4 8
5.11.01.0000035,
5.11.04.0000035
Ultradźwięki miejscowe 6 12
5.11.01.0000036,
5.11.04.0000036
Ultrafonoforeza 7 14
Leczenie polem elektromagnetycznym
5.11.01.0000037 Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości 6 -
5.11.01.0000038 Diatermia krótkofalowa, mikrofalowa 6 -
5.11.01.0000039,
5.11.04.0000039
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości 3 6
Światłolecznictwo i ciepłolecznictwo
5.11.01.0000076,
5.11.04.0000076
Naświetlanie promieniami IR, UV – miejscowe 3 6
5.11.01.0000042,
5.11.04.0000042
Laseroterapia – skaner 3 6
5.11.01.0000043,
5.11.04.0000043
Laseroterapia punktowa 6 12
5.11.01.0000046 Okłady parafinowe 4 -
Hydroterapia
5.11.01.0000049 Kąpiel wirowa kończyn 7 -
5.11.01.0000050 Inne kąpiele – wirowa w tanku 15 -
5.11.01.0000051 Natrysk biczowy, szkocki, stały płaszczowy, inne natryski 10 -
Krioterapia
5.11.01.0000055 Krioterapia – zabieg w kriokomorze 25 -
5.11.01.0000074 Krioterapia – miejscowa (pary azotu) 8 -
Balneoterapia
5.11.01.0000058 Okłady z borowiny – ogólne 8 -
5.11.01.0000059,
5.11.04.0000059
Okłady z borowiny – miejscowe 6 12
5.11.01.0000060 Kąpiel borowinowa, solankowa, kwasowęglowa, siarczkowo – siarkowodorowa, w suchym CO 12 -
5.11.01.0000061 Fango 7 -
zabiegi fizykoterapeutyczne – różne
5.11.01.0000017, 5.11.04.0000017 zabiegi fizykoterapeutyczne – różne 3 6
* – czas trwania zabiegu – minimum15 minut
** -możliwość rozliczenia nie więcej niż 2 razy dziennie (dotyczy fizjoterapii ambulatoryjnej)

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.