Ogólny komunikat przypominający dla Świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ ugody rozliczające świadczenia wykonane w 2015 rok

informacja z ISI:

Przypominamy, iż zgodnie z § 3 ust. 2 ugody rozliczającej świadczenia wykonane w 2015 roku, termin na doręczenie prawidłowo wystawionych rachunków do kwot wskazanych w § 2 ust. 4 ugody upływa z dniem 30 czerwca 2016 roku. W przypadku braku rozliczenia ugody do dnia 30 czerwca 2016 roku, Świadczeniodawca zrzeka się wobec Od­działu Funduszu roszczeń o zapłatę kwot nie przedstawionych do zapłaty w tym terminie.

Dział Rozliczania Umów

tel. 12-2988-273 (AOS); -282 – 283 (SZP); -272 (REH, PRO); -288 (PSY), -277, -245 (STM); -284 (SPO, OPH, SOK).

Możliwość komentowania jest wyłączona.