Problem z kolejkami

Ostatnio u świadczeniodawców zaobserwowałem problem z wysyłką kolejek oczekujących. Pojawiają się komunikaty sugerujące że dla danych komórek nie potrzebne jest prowadzenie kolejek oczekujących.

Komunikaty jakie można znaleźć:

Kolejka  XXX  zawiera niewymagany zakres danych, właściwy wyłącznie dla komórek/świadczeń wymienionych w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

lub

Błąd [80100011]: Kolejka XXX sprawozdana do komórki nie objętej sprawozdawczością.

 

Komunikaty są z pewnością błędne ponieważ wszystkie komórki są odrzucane a nie było informacji o rezygnacji z prowadzenia sprawozdawczości z kolejek oczekujących.

Możliwość komentowania jest wyłączona.