PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

ADRESACI – zadeklarowane do położnej POZ, kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które w ostatnich 36 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie, albo w przypadku kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne tj. hamujące lub zapobiegające aktywności układu odpornościowego, zakażone HPV-typem wysokiego ryzyka), które w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie.

Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

W przypadku pacjentek leczonych z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne), ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

WYKONUJĄCY – położna POZ

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:

- wywiad i wypełnienie ankiety w Programie,

- pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, wykonanie rozmazu i wysłanie preparatu do badania,

- edukacja w zakresie zapobiegania nowotworom szyjki macicy,

- po wykonaniu badania przez pracownię diagnostyczną, wydanie wyniku pacjentce wraz z przekazaniem zaleceń do dalszego postępowania,

- w sytuacji konieczności weryfikacji wstępnego rozpoznania, skierowanie pacjentki do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia w ramach Etapu Pogłębionej Diagnostyki Programu.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.