Słownik wyrobów medycznych 2014 – ZPO

Słownik zawierający nowe kody środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych, środki okulistyczne oraz aparaty słuchowe. Słownik zawiera limity cenowe oraz procentowe określenie refundacji.

Słownik

Kod świadczenia Kod w słowniku NFZ Kod wg rozporządzenia MZ Nazwa wyrobu medycznego Limit cenowy % refundacji
36.18 A.001 A.1 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę – do zwykłego obuwia 200 100
36.18 A.002 A.2 Proteza uzupełniająca stopę 600 100
36.18 A.003 A.3 Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym 1 800 100
36.18 A.003.N A.3 Naprawa:Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym 540 100
36.18 B.004 B.4 Proteza tymczasowa podudzia 900 100
36.18 B.005 B.5 Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego 2800 100
36.18 B.005.N B.5 Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego 840 100
36.18 B.006 B.6 Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego 4500 100
36.18 B.006.N B.6 Naprawa: Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego 1350 100
36.18 B.007 B.7 Proteza ostateczna skorupowa podudzia 1800 100
36.18 B.007.N B.7 Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa podudzia 540 100
36.18 B.008 B.8 Proteza ostateczna modularna podudzia 3500 100
36.18 B.008.N B.8 Naprawa: Proteza ostateczna modularna podudzia 1050 100
36.18 B.009 B.9 Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia 500 100
36.18 B.010 B.10 Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia 1500 100
36.18 B.011 B.11 Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia 1800 100
36.18 B.011.N B.11 Naprawa: Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia 540 100
36.18 C.012 C.12 Proteza tymczasowa w obrębie uda 1600 100
36.18 C.013 C.13 Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda 3000 100
36.18 C.013.N C.13 Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda 900 100
36.18 C.014 C.14 Proteza ostateczna modularna w obrębie uda 5500 100
36.18 C.014.N C.14 Naprawa: Proteza ostateczna modularna w obrębie uda 1650 100
36.18 C.015 C.15 Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda 5000 100
36.18 C.015.N C.15 Naprawa: Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda 1500 100
36.18 C.016 C.16 Wymiana leja w protezie tymczasowej uda 500 100
36.18 C.017 C.17 Wymiana leja w protezie ostatecznej uda 2000 100
36.18 D.018 D.18 Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym 6000 100
36.18 D.018.N D.18 Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym 1800 100
36.18 D.019 D.19 Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym 7500 100
36.18 D.019.N D.19 Naprawa: Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym 2250 100
36.18 D.020 D.20 Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym 2000 100
36.18 E.021 E.21 Proteza kosmetyczna w obrębie ręki 800 100
36.18 E.021.N E.21 Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie ręki 240 100
36.18 F.022 F.22 Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia 1200 100
36.18 F.022.N F.22 Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia 360 100
36.18 F.023 F.23 Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia 2800 100
36.18 F.023.N F.23 Naprawa: Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia 840 100
36.18 G.024 G.24 Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia 2400 100
36.18 G.024.N G.24 Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia 720 100
36.18 G.025 G.25 Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia 4000 100
36.18 G.025.N G.25 Naprawa: Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia 1200 100
36.18 G.026 G.26 Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego 3000 100
36.18 G.026.N G.26 Naprawa: Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego 900 100
36.18 G.027 G.27 Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego 4600 100
36.18 G.027.N G.27 Naprawa: Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego 1380 100
36.18 H.028.00 H.28 Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) – dla dorosłych 400 90
36.18 H.028.00.N H.28 Naprawa: Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) – dla dorosłych 120 100
36.18 H.028.01 H.28 Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) – dla dzieci 400 100
36.18 H.028.01.N H.28 Naprawa: Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) – dla dzieci 120 100
36.18 H.029.00 H.29 Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) -dorosłych 500 90
36.18 H.029.00.N H.29 Naprawa: Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) – dla dorosłych 150 100
36.18 H.029.01 H.29 Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) -dzieci 500 100
36.18 H.029.01.N H.29 Naprawa: Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) – dla dzieci 150 100
36.18 H.030.00 H.30 Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) – dla dorosłych 800 90
36.18 H.030.00.N H.30 Naprawa: Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) – dla dorosłych 240 100
36.18 H.030.01 H.30 Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) – dla dzieci 800 100
36.18 H.030.01.N H.30 Naprawa: Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) – dla dzieci 240 100
36.18 H.031.00 H.31 Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) – dla dorosłych 2500 90
36.18 H.031.00.N H.31 Naprawa: Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) – dla dorosłych 750 100
36.18 H.031.01 H.31 Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) – dla dzieci 2500 100
36.18 H.031.01.N H.31 Naprawa: Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) – dla dzieci 750 100
36.18 H.032.00 H.32 Orteza odciążająca kończynę dolną – dla dorosłych 1000 90
36.18 H.032.00.N H.32 Naprawa: Orteza odciążająca kończynę dolną – dla dorosłych 300 100
36.18 H.032.01 H.32 Orteza odciążająca kończynę dolną – dla dzieci 1000 100
36.18 H.032.01.N H.32 Naprawa: Orteza odciążająca kończynę dolną – dla dzieci 300 100
36.18 H.033.01 H.33 Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych – dla dzieci 3000 100
36.18 H.033.01.N H.33 Naprawa: Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych – dla dzieci 900 100
40.18 I.034.00 I.34 Pas biodrowy z szyną lub szynami – dla dorosłych 280 90
40.18 I.034.00.N I.34 Naprawa: Pas biodrowy z szyną lub szynami – dla dorosłych 84 100
40.18 I.034.01 I.34 Pas biodrowy z szyną lub szynami – dla dzieci 280 100
40.18 I.034.01.N I.34 Naprawa: Pas biodrowy z szyną lub szynami – dla dzieci 84 100
40.18 I.035.00 I.35 Kosz biodrowy – dla dorosłych 400 90
40.18 I.035.00.N I.35 Naprawa: Kosz biodrowy – dla dorosłych 120 100
40.18 I.035.01 I.35 Kosz biodrowy – dla dzieci 400 100
40.18 I.035.01.N I.35 Naprawa: Kosz biodrowy – dla dzieci 120 100
36.18 J.036.00 J.36 Orteza stabilizująca staw skokowy – dla dorosłych 200 90
36.18 J.036.01 J.36 Orteza stabilizująca staw skokowy – dla dzieci 200 100
36.18 J.037.00 J.37 Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę – dla dorosłych 300 90
36.18 J.037.01 J.37 Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę – dla dzieci 300 100
36.18 J.038.00 J.38 Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia – dla dorosłych 350 90
36.18 J.038.01 J.38 Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia – dla dzieci 350 100
36.18 J.039.00 J.39 Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości – dla dorosłych 700 90
36.18 J.039.01 J.39 Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości – dla dzieci 700 100
36.18 J.040.00 J.40 Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia – dla dorosłych 1450 90
36.18 J.040.01 J.40 Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia – dla dzieci 1450 100
40.18 J.041.01 J.41 Szyna typu Saint-Germain – dla dzieci 50 100
40.18 J.042.01 J.42 Szyna Denis-Browna z obuwiem – dla dzieci 200 100
36.18 J.043.00 J.43 Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym – dla dorosłych 800 90
36.18 J.043.01 J.43 Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym – dla dzieci 800 100
36.18 J.044.01 J.44 Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego – dla dzieci 100 100
36.18 K.045.00 K.45 Orteza na rękę i przedramię – dla dorosłych 250 90
36.18 K.045.00.N K.45 Naprawa: Orteza na rękę i przedramię – dla dorosłych 75 100
36.18 K.045.01 K.45 Orteza na rękę i przedramię – dla dzieci 250 100
36.18 K.045.01.N K.45 Naprawa: Orteza na rękę i przedramię – dla dzieci 75 100
36.18 K.046.00 K.46 Orteza przedramienno–ramienna z ujęciem ręki – dla dorosłych 400 90
36.18 K.046.00.N K.46 Naprawa: Orteza przedramienno–ramienna z ujęciem ręki – dla dorosłych 120 100
36.18 K.046.01 K.46 Orteza przedramienno–ramienna z ujęciem ręki – dla dzieci 400 100
36.18 K.046.01.N K.46 Naprawa: Orteza przedramienno–ramienna z ujęciem ręki – dla dzieci 120 100
36.18 L.047.00 L.47 Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera) – dla dorosłych 160 90
36.18 L.047.01 L.47 Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera) – dla dzieci 160 100
36.18 L.048.00 L.48 Orteza na rękę i przedramię – dla dorosłych 250 90
36.18 L.048.01 L.48 Orteza na rękę i przedramię – dla dzieci 250 100
36.18 L.049.00 L.49 Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez – dla dorosłych 600 90
36.18 L.049.01 L.49 Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez – dla dzieci 600 100
36.18 L.050.00 L.50 Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez – dla dorosłych 300 90
36.18 L.050.01 L.50 Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez – dla dzieci 300 100
36.18 L.051.00 L.51 Orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu „Dessault”) – dla dorosłych 250 90
36.18 L.051.01 L.51 Orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu „Dessault”) – dla dzieci 250 100
36.18 L.052.00 L.52 Orteza na ramię i bark typu „Dessault” – dla dorosłych 150 90
36.18 L.052.01 L.52 Orteza na ramię i bark typu „Dessault” – dla dzieci 150 100
36.18 L.053.00 L.53 Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia – dla dorosłych 600 90
36.18 L.053.01 L.53 Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia – dla dzieci 600 100
40.18 Ł.054.00 Ł.54 Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) – dla dorosłych 700 90
40.18 Ł.054.00.N Ł.54 Naprawa: Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) – dla dorosłych 210 100
40.18 Ł.054.01 Ł.54 Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) – dla dzieci 700 100
40.18 Ł.054.01.N Ł.54 Naprawa: Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) – dla dzieci 210 100
40.18 Ł.055.01 Ł.55 Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz – dla dzieci 1600 100
36.18 Ł.056.00 Ł.56 Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa – dla dorosłych 400 90
36.18 Ł.056.00.N Ł.56 Naprawa: Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa – dla dorosłych 120 100
36.18 Ł.056.01 Ł.56 Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa – dla dzieci 400 100
36.18 Ł.056.01.N Ł.56 Naprawa: Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa – dla dzieci 120 100
40.18 M.057.00 M.57 Gorset stabilizująco-unieruchamiający – dla dorosłych 260 90
40.18 M.057.01 M.57 Gorset stabilizująco-unieruchamiający – dla dzieci 260 100
40.18 M.058.00 M.58 Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę – dla dorosłych 100 90
40.18 M.058.01 M.58 Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę – dla dzieci 100 100
40.18 M.059.00 M.59 Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami – dla dorosłych 400 90
40.18 M.059.01 M.59 Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami – dla dzieci 400 100
40.18 M.060.00 M.60 Orteza (sznurówka) lędźwiowo–krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami – dla dorosłych 200 90
40.18 M.060.01 M.60 Orteza (sznurówka) lędźwiowo–krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami – dla dzieci 200 100
40.18 M.061.00 M.61 Kołnierz sztywny – dla dorosłych 80 90
40.18 M.061.01 M.61 Kołnierz sztywny – dla dzieci 80 100
40.18 M.062.00 M.62 Kołnierz półsztywny – dla dorosłych 35 90
40.18 M.062.01 M.62 Kołnierz półsztywny – dla dzieci 35 100
40.18 M.063.00 M.63 Półgorsetowa orteza szyjna – dla dorosłych 200 90
40.18 M.063.01 M.63 Półgorsetowa orteza szyjna – dla dzieci 200 100
40.18 N.064.00 N.64 But na stopę o różnym zniekształceniu – dla dorosłych 155 70
40.18 N.064.01 N.64 But na stopę o różnym zniekształceniu – dla dzieci 155 100
40.18 N.065.00 N.65 But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej – dla dorosłych 210 70
40.18 N.065.01 N.65 But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej – dla dzieci 210 100
40.18 N.066.00 N.66 But przy amputacji w obrębie stopy – dla dorosłych 155 70
40.18 N.066.01 N.66 But przy amputacji w obrębie stopy – dla dzieci 155 100
40.18 N.067.00 N.67 But do ortezy obejmującej stopę – dla dorosłych 210 70
40.18 N.067.01 N.67 But do ortezy obejmującej stopę – dla dzieci 210 100
40.18 N.068.00 N.68 But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę – dla dorosłych 100 70
40.18 N.068.01 N.68 But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę – dla dzieci 100 100
40.18 O.069 O.69 Rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 20 mmHg 400 70
40.18 O.070 O.70 Nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 30 mmHg 800 70
35.18 P.071.00.B P.71 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr- do bliży dorośli 25 70
35.18 P.071.01.B P.71 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr- do bliży dzieci 25 100
35.18 P.072.00.D P.72 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr- do dali dorośli 25 70
35.18 P.072.01.D P.72 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr- do dali dzieci 25 100
35.18 P.073.00.B P.73 sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr- do bliży dorośli 50 70
35.18 P.073.01.B P.73 sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr- do bliży dzieci 50 100
35.18 P.074.00.D P.74 sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr- do dali dorośli 50 70
35.18 P.074.01.D P.74 sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr-do dali dzieci 50 100
35.18 P.073.00.B1 P.73 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr – do bliży dorośli 50 70
35.18 P.073.01.B1 P.73 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr – do bliży dzieci 50 100
35.18 P.074.00.D1 P.74 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr – do dali dorośli 50 70
35.18 P.074.01.D1 P.74 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr – do dali dzieci 50 100
35.18 P.073.00.B1.PR P.73 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr – do bliży dla dorosłych, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną 50 70
35.18 P.073.01.B1.PR P.73 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr – do bliży dla dzieci, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną 50 100
35.18 P.074.00.D1.PR P.74 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr – do dali dla dorosłych, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną 50 70
35.18 P.074.01.D1.PR P.74 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr – do dali dla dzieci, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną 50 100
35.18 P.075 P.75 Soczewka kontaktowa twarda 500 70
35.18 P.076 P.76 Soczewka kontaktowa miękka 150 70
35.18 P.077.00 P.77 Epiproteza oka – dla dorosłych 800 100
35.18 P.077.01 P.77 Epiproteza oka – dla dzieci 800 100
35.18 P.078.00 P.78 Proteza oka – dla dorosłych 700 100
35.18 P.078.01 P.78 Proteza oka – dla dzieci 700 100
35.18 P.079 P.79 Lupa 80 100
35.18 P.080 P.80 Monookular 350 100
35.18 P.081 P.81 Okulary lupowe 350 100
35.18 P.082 P.82 Okulary lornetkowe do bliży 350 100
35.18 P.083 P.83 Okulary lornetkowe do dali 350 100
37.18 P.084.00 P.84 Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu – pacjenci powyżej 26 rż. 1000 70
37.18 P.084.01 P.84 Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu – pacjenci do ukończenia 26 rż. 2000 100
37.18 P.085.00 P.85 Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe – pacjenci powyżej 26 rż. 1800 70
37.18 P.085.01 P.85 Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe – pacjenci do ukończenia 26 rż. 1800 100
37.18 P.086.00 P.86 Wkładka uszna wykonana indywidualnie – pacjenci powyżej 26 rż. 50 100
37.18 P.086.01 P.86 Wkładka uszna wykonana indywidualnie – pacjenci do ukończenia 26 rż. 60 100
37.18 P.087.01 P.87 Systemy wspomagające słyszenie 5500 50
40.18 P.088 P.88 Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę) 1600 100
40.18 P.089 P.89 Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem 150 100
40.18 P.090 P.90 Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych do 180 sztuk 0,8 100
40.18 P.091.01 P.91 Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren) -pacjenci do ukończenia 26 rż. 30 100
40.18 P.091.00 P.91 Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren) – pacjenci powyżej 26 rż. 30 70
40.18 P.091.02 P.91 Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren) – kobiety ciężarne 30 100
40.18 P.092 P.92 Proteza piersi 280 100
40.18 P.093 P.93 Peruka 250 100
40.18 P.094 P.94 Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk 4 70
40.18 P.095 P.95 Cewniki urologiczne do 4 sztuk 4 70
40.18 P.096 P.96 Cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie lub w równowartości ich kosztu jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne 0,8 70
40.18 P.097 P.97 Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk 6,5 100
40.18 P.098 P.98 Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.) 120 100
40.18 P.099.I P.99 Sprzęt stomijny – stomia na jelicie cienkim (ileostomia) 400 100
40.18 P.099.K P.99 Sprzęt stomijny – stomia na jelicie grubym (kolostomia) 300 100
40.18 P.099.U P.99 Sprzęt stomijny – stomia na układzie moczowym (urostomia) 480 100
40.18 P.100.PM P.100 N – Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamienniki do 60 sztuk miesięcznie 77 100
40.18 P.101.PM P.101 Z – Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamienniki do 60 sztuk miesięcznie 90 70
40.18 P.102.00 P.102 Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (obejmujący aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę) – dla dorosłych 2100 90
40.18 P.102.01 P.102 Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (obejmujący aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę) – dla dzieci 2100 100
40.18 P.103 P.103 Nebulizator (generator aerozolu)lub głowica do inhalatora membranowego 150 100
40.18 P.104 P.104 Sprężarka powietrza lub inhalator membranowy 800 100
40.18 P.105 P.105 Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego – urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe 200 100
40.18 P.106 P.106 Pończocha kikutowa – po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy do 12 sztuk 220 100
40.18 P.107 P.107 Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie podudzia do 12 sztuk 240 100
40.18 P.108 P.108 Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie uda do 12 sztuk 240 100
40.18 P.109 P.109 Majteczki – po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym do 12 sztuk 360 100
40.18 P.110 P.110 Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia do 12 sztuk 180 100
40.18 P.111 P.111 Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie ramienia do 12 sztuk 120 100
40.18 P.112 P.112 Pończocha kikutowa – po pełnej amputacji lub w przypadku braku kończyny górnej do 12 sztuk 144 100
36.18 P.113 P.113 Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronny 80 70
36.18 P.114 P.114 Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny 100 70
36.18 P.115 P.115 Pas brzuszny 100 70
40.18 P.116 P.116 Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna 500 70
40.18 P.117 P.117 Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych) 400 70
38.18 P.118 P.118 Kula łokciowa ze stopniową regulacją 30 70
38.18 P.119 P.119 Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu 140 70
38.18 P.120 P.120 Kula pachowa 40 70
38.18 P.121 P.121 Trójnóg albo czwórnóg 75 70
38.18 P.122 P.122 Laska dla niewidomych (biała) 100 100
38.18 P.123 P.123 Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie 240 70
38.18 P.124.01 P.124 Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie się – dla dzieci 600 100
38.18 P.125 P.125 Pionizator 2 000 100
38.18 P.125.N P.125 Naprawa: Pionizator 600 100
38.18 P.126.01 P.126 Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową – dla dzieci 3 200 100
38.18 P.126.01.N P.126 Naprawa: Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową dla dzieci 960 100
38.18 P.127.00 P.127 Wózek inwalidzki ręczny 600 100
38.18 P.127.00.N P.127 Naprawa: Wózek inwalidzki ręczny 180 100
38.18 P.128.01 P.128 Wózek inwalidzki dziecięcy – dla dzieci 600 100
38.18 P.128.01.N P.128 Naprawa: Wózek inwalidzki dziecięcy – 180 100
38.18 P.129.00 P.129 Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku – dla dorosłych 1 700 100
38.18 P.129.00.N P.129 Naprawa: Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku – dla dorosłych 510 100
38.18 P.129.01 P.129 Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku – dla dzieci 1 700 100
38.18 P.129.01.N P.129 Naprawa: Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku -dla dzieci 510 100
38.18 P.130.00 P.130 Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dorosłych 3 000 100
38.18 P.130.00.N P.130 Naprawa: Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dorosłych 900 100
38.18 P.131.01 P.131 Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dzieci 3 000 100
38.18 P.131.01.N P.131 Naprawa: Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dzieci 900 100
38.18 P.132.01 P.132 Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę 700 100
38.18 P.133.01 P.133 Pełzak do raczkowania 120 100

Możliwość komentowania jest wyłączona.