KONTRAKTOWANIE NA 2015 r – harmonogram spotkań w rodzaju Leczenie Szpitalne i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna dla świadczeniodawców posiadających umowy w SZP i SOK

Wiadomość na stronie głównej NFZ Kraków – pobrana 27-11-2014 17:00

„Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przekazuje do wiadomości Świadczeniodawców harmonogram spotkań zaplanowanych w celu przedstawienia propozycji i uzgodnienia warunków rzeczowo-finansowych aneksów do umów na rok 2015 w rodzajach: leczenie szpitalne (SZP 01/04) i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS).


Spotkania odbywać się będą w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Sokołowskiego 19. W załączniku podano również szczegółowe dane teleadresowe spotkań – na wskazane numery tel. można także dzwonić w razie wątpliwości.
Ze strony Świadczeniodawcy w spotkaniu powinna uczestniczyć osoba/y posiadająca prawo do reprezentowania strony (podpisania aneksu do umowy).
Jednocześnie informujemy, że wzorem lat ubiegłych, na portalu ISI opublikowane zostały jednolite zasady merytoryczne ustalania propozycji finansowych aneksów do umów w w/w rodzajach na rok 2015. 

 

 

Kod_Umowy Nazwa_Świadczeniodawcy ZESPÓŁ DATA GODZINA
061/200324 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 27.11.2014r 07.30
061/100014 SP ZOZ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE 1 27.11.2014r 08.30
065/100185 Specjalistyczny Szpital im. E.Szczeklika w Tarnowie 1 27.11.2014r 09.30
061/100203 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 1 27.11.2014r 11.00
061/100064 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW i A w Krakowie 1 27.11.2014r 11.30
061/100019 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – SP ZOZ w Krakowie 1 27.11.2014r 13.30
064/100005 Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu 1 27.11.2014r 15.30
061/100047 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie 1 27.11.2014r 15.00
065/100193 ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH sp z o.o. 1 28.11.2014r 08.00
061/100221 Szpital Św. Anny w Miechowie 1 28.11.2014r 09.30
063/100006 Szpital Powiatowy w Limanowej 1 28.11.2014r 12.00
061/100036 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 1 28.11.2014r 14.00
061/100128 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE 1 01.12.2014 08.30
060/200140 Fresenius Nephrocare Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 01.12.2014 10.00
064/100016 Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem 1 01.12.2014 12.00
064/100036 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział w Rabce Zdroju 1 01.12.2014 14.30
065/200088 NUTRIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 01.12.2014 15.30
061/100007 Szpital Powiatowy w Chrzanowie 2 27.11.2014r 08.30
065/100181 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku 2 27.11.2014r 10.00
061/100152 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYŚLENICACH 2 27.11.2014r 11.00
061/100213 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU 2 27.11.2014r 12.00
061/100010 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2 27.11.2014r 13.00
065/100186 Szpital Wojewódzki im.Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 2 27.11.2014r 14.30
063/100009 Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu 2 27.11.2014r 15.00
061/100005 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.DIETLA W KRAKOWIE 2 28.11.2014r 08.15
061/100026 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WADOWICACH 2 28.11.2014r 10.30
061/200484 CENTRUM MEDYCZNE UJASTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 28.11.2014r 12.00
063/200005 Medikor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 2 28.11.2014r 12.00
061/100009 Szpital Miejski Specjalistyczny im.G.Narutowicza w Krakowie 2 28.11.2014r 14.00
061/200114 BONI FRATRES CRACOVIENSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 01.12.2014 08.30
064/100037 Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O.Sokołowskiego 2 01.12.2014 10.00
061/200028 SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA 2 01.12.2014 12.00
065/200037 NZOZ „Szpital Położniczo-Operacyjny im. Św. Elżbiety” sp. z o.o. 2 01.12.2014 14.00
061/200704 CENTERMED KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 01.12.2014 15.00
061/200488 B.BRAUN AVITUM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 02.12.2014 08..30
061/200494 Diaverum Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 02.12.2014 09.45
061/200720 Spec Med Woś, Sieroń – Sitarz Spółka Jawna 2 02.12.2014r 11.00
061/200751 „SZPITAL SKAWINA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 02.12.2014r 12.15
061/300218 Specjalistyczne Gabinety Lekarskie POPIELA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 02.12.2014r 13.30
061/400160 Centre de la Vision Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 02.12.2014r 15.00
061/100001 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 3 27.11.2014r 07.30
065/100012 SP ZOZJ W BOCHNI „SZPITAL POWIATOWY” IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ 3 27.11.2014r 09.00
063/100008 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH 3 27.11.2014r 10.30
061/100025 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 3 27.11.2014r 11.00
064/100032 SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 3 27.11.2014r 12.30
065/100019 Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej 3 27.11.2014r 14.00
061/100159 WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI 3 27.11.2014r 15.30
061/200528 NZOZ SZPITAL NA SIEMIRADZKIEGO IM.RAFAŁA CZERWIAKOWSKIEGO sp. z o.o. 3 28.11.2014r 08.30
063/100003 SP ZOZ – Szpital im. dr Józefa Dietla w Krynicy – Zdroju 3 28.11.2014r 10.00
061/200330 Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 28.11.2014r 11.30
064/200053 „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 28.11.2014r 12.00
065/200018 CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 28.11.2014r 13.30
064/100021 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 3 28.11.2014r 14.00
061/100006 Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie 3 28.11.2014r 15.30
061/100018 KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII 3 01.12.2014 08.30
061/100011 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie 3 01.12.2014 10.00
063/200012 Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Zdrowia w Szczyrzycu 3 01.12.2014 11.30
060/200212 Lexum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 01.12.2014 12.30
061/200240 SPECJALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 01.12.2014 13.30
061/200407 SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 01.12.2014 14.30
061/200533 PROMED P.ŁACH R.GŁOWACKI SPÓŁKA JAWNA 4 27.11.2014r 09.00
063/200294 INTERCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 27.11.2014r 13.30
065/200078 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „EUROMED” MARTA JANOSZ 4 27.11.2014r 15.45
061/500016 MEDI KOMPLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 28.11.2014r 08.15
063/800193 „UZDROWISKO WYSOWA” SPÓŁKA AKCYJNA 4 28.11.2014r 09.00
061/200266 ORTOPEDICUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 28.11.2014r 10.15
061/200178 „Racławicka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 28.11.2014r 11.30
061/200284 G.V.M. CARINT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 28.11.2014r 12.30
063/200285 „Twoje Zdrowie” – Lekarze Specjaliści Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 28.11.2014r 13.45
064/200055 INTERCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 28.11.2014r 14.30
065/200005 „ALERGO-MED” Specjalistyczna Przychodnia Lekarska sp. z o.o. w Tarnowie 4 28.11.2014r 15.30
061/200180 „OKO-TEST” Dorożyński Spółka Jawna 4 01.12.2014 08.15
061/200294 American Heart of Poland Spółka Akcyjna 4 01.12.2014 09.15
061/200227 Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe MEDICINAsp z o.o. 4 01.12.2014 10.15
061/200230 OKO-LASER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 01.12.2014 11.15
061/200231 Michał Kamiński, Nowoczesne Centrum Medyczne Okoklinik sp z o.o. w Warszawie 4 01.12.2014 12.15
063/200267 OSTEODEX Centrum Wielospecjalistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 01.12.2014 13.30
061/200613 Orto-Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 01.12.2014 14.30
061/200687 CARINT SCANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 01.12.2014 15.30

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.