Sprawdzenie danych teleadresowych w związku z uruchomieniem Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)

Komunikat NFZ wysyłany za pomocą ISI

„Szanowni Państwo.

W związku z przygotowaniami do uruchomienia systemu „Zintegrowany Informator Pacjenta” (ZIP) uprzejmie prosimy o sprawdzenie Państwa danych teleadresowych w Portalu Potencjału dotyczących:
Adresów komórek i jednostek organizacyjnych
Adresów miejsc udzielania świadczeń
Adresu Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą
Adresów Przedsiębiorstw Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą Czytaj dalej

Logowanie do eWUŚ

eWUŚ jest systemem dzięki któremu w łatwy sposób można sprawdzić czy dany pacjent posiada uprawnienia do świadczeń finansowanych z NFZ. Link do logowania do systemu z jakiegoś powodu nie jest łatwo dostępny przez wyszukiwarki. Czytaj dalej

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Część I.

 1. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:
  1. 1)  wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionychmedycznie;
  2. 2)  wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych;
  3. 3)  wizytę patronażową, zgodnie z warunkami określonymi w części II;
  4. 4)  testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej, zgodnie z warunkami określonymi w części II;
  5. 5)  świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy, zgodnie z warunkami określonymi w części III. Czytaj dalej